dr inż. Krzysztof Wójcik

dr inż. Krzysztof Wójcik

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: technika leśna, maszynoznawstwo leśne, technologie prac leśnych, użytkowanie lasu
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: technika leśna

Zainteresowania naukowe:
Badania ergonomiczne maszyn leśnych, bezpieczeństwo zmechanizowanych procesów produkcyjnych w leśnictwie, badania i analiza wpływu drgań mechanicznych i hałasu emitowanego przez maszyny leśne (w szczególności pilarek spalinowych) na ich operatora i proces pozyskiwania drewna, badania nowych konstrukcji maszyn leśnych.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |